Dự án khu đô thị Kosy Bạc Liêu
Dự án SNS Tây Hồ Tây
Tiêu đề: Dự án Khu công nghiệp Quang Châu
Dự án Cụm Công nghiệp Hoàng Lâu
Dự án nhà máy thủy điện Si Ma Cai
Dự án Gamuda Yên Sở
Dự án Ecopark Vinh, Nghệ An
Công viên Kim Quy
Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II-A-Bắc Ninh

Đối tác chiến lược