Khu đô thị mới Châu Minh – Mai Đình
DỰ ÁN: THỦY ĐIỆN NẬM PẠC 2, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU – HẠNG MỤC: ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI NMTĐ NẬM PẠC 2 VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA (ĐOẠN TUYẾN 01 MẠCH TỪ NMTĐ NẬM PẠC 2 – CỘT SỐ 23 NMTĐ NẬM SO 1)
Khảo sát, thiết kế Đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Châu Thôn vào lưới điện Quốc Gia (bao gồm: Trạm tăng áp 110kV Châu Thôn, đường dây 110kV Châu Thôn – Sông Quang, Ngăn lộ mở rộng TBA 110kV Sông Quang) Dự án thuỷ điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An
KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH LONG TÂN
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BOKO 2

Đối tác chiến lược