Dự án Khu đô thị Kosy Bạc Liêu
Dự Án SNS Tây Hồ Tây
Dự án: Khu đô thị Bên bờ Sông Lô
Dự án chung cư Green Diamond
Dự án Thủy điện Nậm Lụng
Dự án Thủy điện Nậm Lụm
Dự án Thủy điện Nậm Nhuần
Khảo sát, thiết kế Đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Châu Thôn vào lưới điện Quốc Gia (bao gồm: Trạm tăng áp 110kV Châu Thôn, đường dây 110kV Châu Thôn – Sông Quang, Ngăn lộ mở rộng TBA 110kV Sông Quang) Dự án thuỷ điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An

Đối tác chiến lược