KHU ĐÔ THỊ LONG TÂN DIỆN TÍCH 300HA
VINHOMES CỔ LOA ĐÔNG ANH
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VAN HỒ
Khu đô thị mới Châu Minh – Mai Đình
DỰ ÁN: THỦY ĐIỆN NẬM PẠC 2, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU – HẠNG MỤC: ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI NMTĐ NẬM PẠC 2 VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA (ĐOẠN TUYẾN 01 MẠCH TỪ NMTĐ NẬM PẠC 2 – CỘT SỐ 23 NMTĐ NẬM SO 1)

Đối tác chiến lược