Xử lý nghiêm chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định
Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp
Tích cực chuẩn bị nguồn than cho phát điện
FLC Samson Beach & Golf Resort
Dự án toàn nhà kiểm toán nhà nước cơ sở II

Đối tác chiến lược